U toku završni radovi na izgradnji područne škole u Goduši

Grad Visoko je proveo postupak javne nabavke za četvrtu fazu izgradnje područne škole „Alija Nametak“ u Goduši i potpisao ugovor s izvođačem radova „Dže-ka gradnja“ d.o.o Visoko koji je uveden u posao.

U protekle tri faze za izgradnju škole u Goduši uloženo je 550.000,00 KM. Četvrta završna faza izgradnje obuhvata utopljavanje izgrađenog objekta i fasadu, te rušenje stare škole i vanjsko uređenje dvorišta. Vrijednost ugovorenih radova je 261.000,00KM. Grad Visoko će finansirati radove sa 111.000,00KM, a Vlada Zeničko – dobojskog kantona sa 150.000,00 KM. Po završetku ovih radova škola će biti izgrađena i uređena. Grad Visoko će uskoro pokrenuti nabavku i dječijeg igrališta za ovu školu, a očekujemo od nadležnog ministarstva da osigura klupe, stolice i školske table za dvije učionice, te hidrant kako bi projekat u potpunosti bio realizovan i kako bismo do kraja godine imali otvorenje. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.