U završnoj fazi radovi na OŠ „Kulin ban“

Pri kraju su radovi na Osnovnoj školi „Kulin ban“ u Visokom koja je obuhvaćena projektom energetske efikasnosti, a ukupna vrijednost investicije, koja će donijeti osoblju i učenicima mnogo kvalitetnije uslove rada, a školu učiniti jednom od najljepših zgrada u Visokom, iznosi 450.000 KM.

Radovi u OŠ “Kulin ban” Visoko će obuhvatiti rekonstrukciju i obnovu fasade, zamjenu stolarije, uređenje stropova, kotlovnice i konverziju grijanja sa lož ulja na plin, te zamjenu rasvjete, a prema informacijama radovi su u završnoj fazi. Nakon što budu urađeni svi radovi očekivana godišnja ušteda energije će iznositi  386.854 kWh/god, dok je očekivano godišnje smanjenje emisije CO2 184,5 t/god.

Cilj projekta je ušteda energije, unapređenje uslova za izvođenje nastave te smanjenje zagađenja, a projektom su obuhvaćeni: termoizolacija fasadnih zidova, termoizolacija stropa prema tavanu, zamjena postojeće stolarije i/ili bravarije, zamjena kotla i energenta, uz poboljšanje sistama centralnog grijanja, kao i ugradnja senzora dnevnog svjetla i ugradnja senzora pokreta.

Podsjećamo Vlada ZDK na čelu s tadašnjim premijerom Mirzom Ganićem i ministrom Spahijom Kozlićem, krenula je u realizaciju projekata energetske efikasnosti, a vrijednost investicije je blizu 11 miliona KM za obrazovne ustanove sa područja kantona. Izuzetno bitno je naglasiti da će u tri visočke škole biti uloženo oko 1,5 miliona KM za ove projekte, a vrijedni pomena su i aktuelni radovi na izgradnji područne škole u Goduši, te izgradnji fiskulturne sale škole u Porječanima.