Učinjeni prvi koraci ka trajnom rješavanju problema nelegalnog odlaganja animalnog otpada

Gradska uprava Visoko na čelu sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem odlučna je u namjeri rješavanja dugogodišnjeg problema sa spaljivanjem otpada i odlaganjem i spaljivanjem animalnog otpada, koji je posebno izražen u Gračanici.

Tim povodom je u četvrtak 26.augusta 2021.godine održan i sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici Policijske stanice Visoko, JKP „Visoko“, predsjednik MZ Gračanica, kao i kantonalni veterinarski inspektor i inspektor zaštite okoline. Nakon sastanka načinjeni su i prvi koraci ka trajnom rješenju pomenutih problema. Na sastanku je naglašeno kako probleme spaljivanja i nelegalnog tretmana animalnog otpada prave mali i nelegalni proizvođači, dok na području Visokog, prema riječima kantonalne inspektorice za zaštitu okoliša, nikada nije bio nijedan problem sa velikim proizvođačima i prerađivačima mesa. Prije uvođenja represivnih mjera pokušat će se uvesti u sistem male proizvođače, tako što će se pokušati dogovorom uskladiti načini prikupljanja i deponovanja otpada.

Ukoliko ovi pokušaji ne budu urodili plodom ići će se na represivne mjere: pojačana kontrola tržišne i veterinarske inspekcije u kompletnom lancu nabave, obrade i plasiranja proizvoda nelegalnih proizvođača, postavljanje kamera na lokacijama gdje se odlaže i spaljuje otpad, kao i drakonske kazne za lica koja se odluče nastaviti na ovaj način rješavati problem otpada i ugrožavati živote i zdravlje ljudi. Također, spaljivanje otpada u cilju dolaska do sekundarnih sirovina bit će pod lupom, a svi oni koji se odluče na ovaj vid „rada“ mogu očekivati žestoke sankcije. O ovome problemu u koordinaciji će brinuti Policijska stanica Visoko i JKP „Visoko“, a postavljanje kamera na mjestima gdje se bilježe ovakve stvari omogućit će identifikaciju lica i njihovo kažnjavanje. Poseban apel ide i prema građanima, da ukoliko brinu za svoje zdravlje i zdravlje najmilijih, prijave spaljivanje otpada, odlaganje i spaljivanje animalnog otpada, te vode brigu od koga i gdje nabavljaju mesne proizvode, pošto se nelegalni proizvođači ne nalaze pod kontrolom veterinarskih i drugih službi, pa kupovinom tih proizvoda ugrožavaju i vlastito zdravlje.