UPOZORENJE: Pronađena eksplozivna naprava kod Kazaferovog mosta

U ponedjeljak 12.jula 2021.godine po prijavi dežurnog iz Policijske stanice Visoko, Služba civilne zaštite je obaviještena da je u naselju Luka kod Kazaferova mosta pronađeno neeksplodirano ubojito sredstvo (NUS) uz samu obalu rijeke Fojnice. Izlaskom na lice mjesta Službe civilne zaštite i Profesionalne vatrogasne jedinice utvrđeno je da je u pitanju neeksplodirano sredstvo starije dobi, iz Drugog svjetskog rata, te da se u blizini istog nalaze i igraju djeca. Od strane stručnih lica naprava je uklonjena sa lokacije na kojoj je pronađena.

Ovom prilikom apelujemo na sve građane, a posebno na djecu, da ukoliko naiđu na nepoznate naprave, predmete ili kao u ovom slučaju neeksplodirana sredstva, da ista ne diraju, da im ne prilaze, već da o pronalasku obavijeste roditelje i odrasle, a nakon toga da se pronalazak sumnjivih predmeta prijavi u Policijsku stanicu (122) ili Službu civilne zaštite (121 i 032/735-700).