Uručena kompjuterska oprema za pet visočkih mjesnih zajednica

U Gradskoj upravi Visoko upriličena je primopredaja kompjuterske opreme za pet mjesnih zajednica sa područja grada Visoko, i to za mjesne zajednice Podvinci, Rosulje, Centar, Goduša i Dobrinje. Riječ je o projektu “Jačanje uloge Mjesnih zajednica u BiH – II faza“ koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a koju implementira UNDP BiH sa zajedničkim partnerima.

Cilj projekta je unapređenje kvalitete života građana u BiH kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije. S tim u vezi izvršena je nabavka kompjuterske  opreme za 5 mjesnih zajednica na području Grada Visoko, radi obezbjeđivanja poboljšanih uslova rada Savjeta mjesnih zajednica i efikasnijeg rješavanja zahtjeva građana mjesnih zajednica.

Pored primopredaje opreme u toku je i direktni Javni poziv za pomenute mjesne zajednice koje mogu aplicirati sa projektima u maksimalnoj vrijednosti od  30.800,00 KM (bez PDV-a), a poziv je otvoren do 28.03.2022.godine.