Uskoro novi kontejneri za elektro otpad u gradu Visoko

U zgradi Gradske uprave Grada Visoko, predstavnici ZEOS-a zajedno sa predstavnicima Službe za komunalne poslove i JKP „Visoko“, održali su sastanak povodom postavljanja uličnih e-kontejnera. Na sastanku su definisani problemi sa kojima se suočava lokalna zajednica, uz mogućnosti i potencijal koji bi se uz zajedničke napore i aktivnosti mogao iskoristiti. Nakon što gradska služba odredi najpogodnije lokacije, ZEOS eko-sistem će građanima obezbijediti nova tri kontejnera za električni i elektronski otpad. Ulični kontejneri služe za pravilno odlaganje malih aparata, IT opreme, alata, te različite muzičke opreme ili električnih igračaka, a za građane je dodatno planirano uvođenje mogućnosti predaje elektro otpada u okviru godišnjih akcija prikupljanja, kao i na lokaciji JKP „Visoko“.