U Visokom obilježen Dan psihologije Zeničko – dobojskog kantona

U okviru obilježavanja Dana psihologije Zeničko – dobojskog kantona, koji se održava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u Visokom je održan okrugli sto u Kulturnom centru “Altindag-Visoko”. Tema okruglog stola bila je “Uloga i značaj rada psihologa u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama (Upoznavanje sa Standardima rada psihologa u odgojno-obrazovnim ustanovama FBiH)”.

Organizator ovog događaja bilo je Društvo psihologa Federacije BiH, podružnica Zeničko-dobojski kanton, a aktivnosti je realizovao tim psihologa u sastavu: Olivera Đokić, Edina Maslo-Bukva, Edna Dragunic-Husic, Adna Masnopita- Kadrić, Majida Memišević i Elma Avdić te gosti iz odgojno – obrazovnih ustanova iz Visokog.

Obrađene su i brojne teme vezane za ulogu i značaj psihologa, a interesantna je bila i diskusija na kraju okruglog stola u kojoj su učešće uzeli i gosti ovog događaja, a prisutnima se obratio i gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.