Zabrana saobraćaja ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića

Grad Visoko putem Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove obavještava javnost grada Visoko da u skladu sa Odlukom o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području grada Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko, broj 6/09, 1/17 i 10/18 i „Službeni glasnik Grada Visoko, broj 05/21 i 6/21), a prema članu 13.stupa na snagu zabrana saobraćaja u periodu od 01.06.2022.godine do 01.09.2022.godine u vremenu od 18:00 do 24:00 sata, za sva vozila u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića.