Završeni radovi na izgradnji fiskulturne sale u Porječanima

Završena je još jedna faza izgradnje fiskulturne sale područne škole Mula Mustafa Bašeskija u Porječanima, a riječ je o radovima koji su finansirani od strane Grada Visoko u iznosu od 50.000 KM. Pored završetka radova na fiskulturnoj sali, u saradnji sa premijerom Zeničko – dobojskog kantona Mirnesom Bašićem i resornim ministrom Spahijom Kozlićem, obezbijeđena su i dodatna finansijska sredstva u iznosu od 110.000 KM uz pomoć kojih će biti finalizirani radovi na podlozi, grijanju, nabavci potrebne opreme, kao i uređenju dvorišta, a tim sredstvima će biti i završen ovaj vrijedan projekat, dok će učenici napokon dobiti funkcionalnu salu za obavljanje školskih aktivnosti.