Završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju regulacionog plana “Prijeko” – Visoko

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko,  javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

ZAVRŠNU JAVNU RASPRAVU

O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “PRIJEKO” – VISOKO

Gradsko  vijeće Visoko je na 9. sjednici održanoj 29.07.2021. godine usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Prijeko”- Visoko  i Nacrt Odluke o provođenju  Regulacionog plana “Prijeko”- Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, a nosilac izrade “IPSA” d.o.o. Sarajevo.

U četvrtak,  30.09.2021. godine  u 1200 h u velikoj sali Gradske uprave Grada Visoko održaće se završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Prijeko” – Visoko.         

Pozivaju se vlasnici zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana, kao i svi zainteresovni građani da prisustvuju završnoj javnoj raspravi, izraze svoje mišljenje, te daju prijedloge, primjedbe i sugestije.