Završna javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu

Pozivamo zainteresovana lica na završnu javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu, Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko , koja će se održati 15.12.2021.godine sa početkom u 14:00 sati u Velikoj sali Grada Visoko.