Zbog radova privremena obustava saobraćaja u Tušnjićima u ponedjeljak od 8:00 do 15:30 sati

U cilju provođenja geoloških istražnih radova na klizištu u naselju Tušnjići uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na nerazvrstanoj cesti na području MZ Tušnjići i to u:

– ponedjeljak, 12.06.2023. godine, u periodu od 08:00 do 15:30 sati.

JKP Visoko d.o.o. Visoko će prije početka obustave saobraćaja  postaviti  privremenu saobraćajnu signalizaciju, branike i druge predmete neophodne za  sigurnost svih učesnika u saobraćaju za vrijeme trajanja obustave saobraćaja. Poslije isteka obustave saobraćaja ukloniti sa javne ceste privremenu saobraćajnu  signalizaciju i druge predmete postavljene za vrijeme trajanja obustave.

Na području Mjesne zajednice Tušnjići je u prethodnom periodu došlo do erozionih procesa uslijed visokog intenziteta padavina pri čemu je nastala lokalna deformacija tla u kosini ispod lokalne ceste.  Shodno navedenom, Grad Visoko je pokrenuo aktivnosti na iznalaženju rješenja, angažovao vještaka geološke struke da sačini nalaz i mišljenje na date okolnosti predmetnog klizišta, te je pokrenut postupak izrade projektne dokumentacije za sanaciju istog. Zbog provođenja geoloških istražnih radova na klizištu u naselju Tušnjići, uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na nerazvrstanoj cesti na području MZ Tušnjići  u  ponedjeljak, 12.06.2023. godine, u periodu od 08:00 do 15:30 sati.