Grantovi za energetsku učinkovitost

Na području Bosne i Hercegovine su prisutne brojne međunarodne organizacije koje implementiraju programe kroz koje nude tehničku pomoć ali i finansijska sredstva. Korištenjem sredstava međunarodne pomoći moguće je obezbijediti potrebno finansiranje projekata.  Programi koji nude finansiranje navedenih projekata su vremenski ograničeni, ali isti imaju tendenciju da se ponavljaju u istom ili sličnom obliku.

Najznačajniji donatori su:

 • Sredstva Budžeta Grada Visoko
 • Resorna kantonalna, federalna i državna ministarstva
 • Fond za zaštitu okoliša
 • Evropska Unija sa instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
 • Horizon 2020 je program Evropske unije za istraživanje i inovacije
 • UNDP
 • Njemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ
 • USAID
 • Evropsku investicionu banku (EIB),
 • Njemačka razvojna banka (KfW),
 • Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
 • TIKA

Direktorij donatora u BiH je jedinstven alat koji će organizacijama civilnog društva i institucijama pomoći da na jednom mjestu nađu informacije o različitim programima, aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju, rokovima za prijave, kriterijima podobnosti i načinima apliciranja. Direktorij daje pregled kontakt detalja ureda donatora u BiH i/ili svijetu koji finansiraju aktivnosti u BiH i/ili regionu.

Elektronsko izdanje Direktorija donatora možete pogledati i skinuti sa stranice www.snagalokalnog.ba odnosno ispod: Direktorij-donatora-14-Snaga-lokalnog