Hidrografska mreža

Prema podacima iz Prostornog plana Općine Visoko 2002-2020. na području Općine Visoko hidrografska mreža je dosta razvijena, obzirom da ovim područjem protiču rijeke Bosna i Fojnica i pritoke rijeke Bosne koje poboljšavaju hidrografsku mrežu općine.

Prosječni protok Bosne u Dobrinju na području izlaza iz Visokog iznosi 53,8 m³/s, što znači da godišnje protiče prosječno oko 1.700 milijardi m³ vode. Na temelju tog podatka može se globalno zaključiti da je područje općine Visoko relativno bogato vodom i da nedostatak vode ne može ograničavati privredni razvitak.

Radi ocjene općih uvjeta za korištenje vode, kao i potrebe uvođenja vodnih tokova, od posebnog su interesa podaci o ekstremnim (minimalnim i maksimalnim) protocima, odnosno rangu vjerovatnosti (karakteristične) njihove pojave.

Ekstremni maksimalni dnevni protok, ranga vjerovatnosti pojave 0,05, iznosi svega 11% (rijeka Bosna), odnosno 9,7% (rijeka Fojnica) od prosječnog višegodišnjeg. Maksimalni protok (vjerovatnosti pojave 0,01) je 19,6 puta (rijeka Bosna ), odnosno 26,7 puta (rijeka Fojnica) veći od prosječnog. Zapravo, maksimalni protoci su za 90, odnosno 280 puta veći od minimalnih.