Plan upravljanja otpadom

Općina Visoko je poslove prikupljanja i deponovanja otpada povjerila JKP Visočica. Općina Visoko ima potpisan ugovor sa regionalnom deponijom Mošćanica o deponovanju komunalnog otpada.

JKP Visočica vrši organizovano skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području grada i dijelu prigradskih naselja. Oko 50% stanovništva je obuhvaćeno organizovanim prikupljanjem i odvozom otpada , jedanput sedmično , šest dana u sedmici.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu u cilju povećanja pokrivenosti teritorije općine Visoko uslugama organiziranog prikupljanja otpadom isto je prošireno na naselja izvan gradskog područja koja su priključena na gradski vodovodni sistem, a do sada nisu bila obuhvaćena organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada.

Odlukom o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja predviđeno je da se u naseljima koja su priključena na gradski vodovodni sistem prikupljanje komunalnog otpada vrši putem adekvatnih posuda za smeće.

Na ovaj način, donošenjem Odluke o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja uspostavlja se jedinstven sistem i unificiran način prikupljanja, odvoza i naplate komunalnog otpada za domaćinstva u naseljima izvan gradskog područja koja su pokrivena gradskom vodovodnom mrežom. Odvoz komunalnog otpada vrši JKP Visočica Visoko.

Mjesne zajednice koje su obuhvaćene proširenjem odvoza smeća, priključene su na gradsku vodovodnu mrežu su: MZ Buci, MZ Kralupi, MZ Goduša, MZ Arnautovići, MZ Topuzovo Polje.

Takođe, Općinsko vijeće je na istoj sjednici usvojilo Zaključak kojim se posude za smeće – kontejneri ustupaju na korištenje mjesnim zajednicama izvan gradskog područja koje nisu obuhvaćene organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada uz zaključivanje ugovora između nadležne općinske službe, javnog komunalnog preduzeća i mjesnih zajednica po iskazanom interesu i zahtjevu Savjeta mjesnih zajednica.

Posude za smeće i kontejnere za korisnike usluga osigurala je općina Visoko iz donatorskih sredstava Švedske organizacije SIDA.

U cilju što kvalitetnije i efikasnije realizacije projekta proširenja odvoza komunalnog otpada na području općine Visoko potrebno je da svi stanovnici koji budu obuhvaćeni proširenjem odvoza komunalnog otpada pokažu maksimalnu odgovornost i savjesnost kada je u pitanju implementacija projekta.

Korisnici usluga JKP Visočica svoj otpad skupljaju i iznose za to predviđena mjesta u:

 • Pvc kesama                                              3 %  domaćinstava
 • Kantama 80 litara                                  50 %  domaćinstava
 • Kantama 120 – 140 litara                      30 %  domaćinstava
 • Kontejnerima 500 – 1100 litara             12 %  domaćinstava
 • Kontejnerima 5 i 7 m3                                          5 % domaćinstava

 

U gradu i okolnim naseljima postavljeno je :

 • 1000  posuda od                   50 litara
 • 1500  posuda od                   80 litara
 •    600 posuda od                  120 litara
 •    300 posuda od                  240 litara
 • 120 kontejnera od              1100 litara
 • 10 kontejnera od                        5 m3

 

Prema pokazateljima odvoza otpada i deponovanja otpada na regionalnu deponiju Moščanica, trenutno se sa područja općine Visoko odvozi prosječno 570 tona /mjesečno što iznosi 7200 tona/godišnje a prema procjenama od ove količine učešće otpada iz privrednog sektora iznosi oko 5 % a ostalih 95 % predstavlja otpad iz domaćinstva i javnih ustanova.

Što se tiče proizvođača otpada iz privrede registravano je cca 1200 fizičkih lica koja obavljaju privredne djelatnosti od toga :

 • 363 trgovačke radnje
 • 240 ugostiteljskih radnji
 • 603 zanatskih djelatnosti u čijem sastavu je 63 obrtnika koji se bave preradom mesa