Projekat upravljanja čvrstim otpadom u BiH

Općina Visoko je pristupila izradi Plana upravljanja otpadom na osnovu Sporazuma između Ambasade Švedske i Općine Visoko o realizaciji projekta općinskog programa upravljanja čvrstim otpadom u BiH, koji podržava Švedska u cilju izgradnje efikasnog sistema upravljanja čvrstim otpadom u općinama u BiH. Program obuhvata  općine regije Zenica i regije Bijeljina u BiH.

Na osnovu pristupanja projektu Općini Visoko odobreno je 470.000,00 KM.

 

Glavni ciljevi projekta uključuju:

 1. Poboljšanje upravljanja čvrstim otpadom na općinskom nivou
 2. Proširenje sistemskog i organizovanog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada
 3. Jačanje znanja i svijesti u pogledu upravljanja otpadom
 4. Bolja usluga i naplativost usluge prikupljanja komunalnog otpada

 

Na osnovu navedenog, Općina Visoko je uradila Plan upravljanja otpadom za period 2011-2016.godina kojim su definisana četiri cilja:

 1. Povećati pokrivenost teritorije općine Visoko uslugama upravljanja otpada do 70% do 2016. godine
 2. Efiaksan i ekonomski isplativ transport otpada na Regionalnu deponiju “Mošćanica” do 90% u planskom periodu
 3. Uspostaviti integralni sistem upravljanja otpadom i postupno uvoditi sistem razdvajanja otpada na izvoru i reciklaži do 50%
 4. Ukloniti nelegalna odlagališta otpada i izvršiti sanaciju zemljišta do 60%

 

Realizacija ovih ciljeva će se provoditi kroz sljedeće projekte:

 1. Proširenje zone organizovanog sakupljanja otpada na cijelu teritoriju općine
 2. Zamjena stare i dotrajale opreme i poboljšanje sadašnjeg sistema odvoza
 3. Izgradnja transfer stanice
 4. Postepeno, korak po korak, uvesti razdvajanje otpada na licu mjesta

 

Realizacija “Projekta jedinstvenog načina prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže i korisnike lokalnih vodovoda na općini Visoko” sastoji se od:

 • Proširenje prostora obuhvaćenog organizovanim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada za 20% (ukupno 60% područja općine  općine Visoko), iz čega proizilazi i povećanje količine odvoza komunalnog otpada koji će za naredni period iznositi cca 9.089,98 tona
 • Odlaganje komunalnog otpada na RD Mošćanica na ekološki prihvatljiv način
 • Odlaganje komunalnog otpada u skladu sa Općinskom strategijom 2011.-2016.
 • Smanjenje broja divljih deponija na području naše općine
 • Smanjenje rizika po okoliš i zdravlja ljudi, zaštita i očuvanje životne sredine