Finansiranje udruženja/nevladinih organizacija koja okupljaju osobe sa invaliditetom

Okončan je postupak Javnog poziva udruženjima/nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom za predaju prijava za finansiranje u 2023. godini.

Komisija za ocjenu pristiglih prijava pregledala je pristigle prijave i sačinila rang listu udruženja/nevladinih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom za finansiranje u 2023. godini.

TABELARNI PRIKAZ UDRUŽENJA