Grad Visoko donirao 10.000 KM Roditeljskoj kući u Sarajevu

Danas je iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu uplaćena donacija od 10.000,00 KM Roditeljskoj kući u Sarajevu koja pruža kontinuirani smještaj za djecu oboljelu od raka i njihove porodice.

Ovom humanom činu je prethodila aktivnost gradonačelnice Babić i Gradskog vijeća koja je u započela u februaru prošle godine kada je grupa vijećnika Gradskog vijeća podnijela Amandman na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2019. Godinu, da se stavka 614300 1.2.1. Transfer za klubove vijećnika u Gradskom vijeću od 28.000,00 KM ukine, a da se sredstva prebace na novu stavku “Pomoć za liječenje djece oboljele od karcinoma”.

Na 28.sjednici Gradskog vijeća, 29.03.2019. godine, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta za 2019. godinu, vezano za izvršenje stavke Pomoć za liječenje djece oboljele od karcinoma, a na istoj sjednici je usvojena Odluka o stavljanju van snage Odluke o finansiranju klubova vijećnika u Gradskom vijeću.

Press Grada Visoko