GRADONAČELNIK GANIĆ ODRŽAO SASTANAK S PRUŽAOCIMA USLUGA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU JAVNIH GRADSKIH ULICA, TROTOARA, LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA

Danas je Gradonačelnik Ganić održao sastanak s pružaocima usluga zimskog održavanja javnih gradskih ulica, trotoara, lokalnih i nerazvrstanih cesta, a u cilju sagledavanja činjeničnog stanja na terenu i definisanju mjera za unapređenje istog.
Ugovori o zimskom održavanju javnih gradskih ulica, trotoara, lokalnih i nerazvrstanih cesta potpisani su sa JKP ”Visoko” d.o.o. Visoko (kontakt osoba: Hindija Edin, telefon: 061/834-751), ”ATLAS-D” d.o.o. Visoko (kontakt osoba: Jasmin Dlakić, telefon: 061/136-073) i ”Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko (kontakt osoba: Aziz Avdibegović, telefon: 061/176-966).
”Analizirali smo trenutno stanje na terenu i zatražili od pružalaca usluga na zimskom održavanju pravovremenu reakciju u slučaju snježnih padavina i poledice, kako bi se saobraćaj na kolovozu mogao nesmetano odvijati, ali i kretati pješaci. Gradska uprava će prilikom nove javne nabavke povećati obuhvat kako bismo proširili zimsko održavanje na veći broj lokalnih cesta. Također, brzo ćemo reagovati putem mjesnih zajednica kako bismo osigurali sredstva za interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi. Svi građani koji imaju primjedbu na zimsko održavanje na dionicama za koje je isto ugovoreno mogu se za potrebnu intervenciju direktno obratiti pružaocu usluga na istaknute brojeve telefona, a ukoliko reakcija izostane, fotografiju s lica mjesta mogu dostaviti u Gradsku upravu putem bilo kojeg kanala komunikacije (e-mail ili facebook)” – istakao je Ganić.
S pružaocima usluga na zimskom održavanja dogovoreno je i određeno proširenje obuhvata održavanja na lokacijama koje nisu obuhvaćene ugovorenom javnom nabavkom, a isto će biti finansirano od strane samih pružalaca usluga kao društveno odgovornih firmi.