GRADONAČELNIK GANIĆ POSJETIO ZDRAVSTVENE RADNIKE KOJI SU NA PRVOJ LINIJI BORBE ZA ZDRAVLJE I ŽIVOTE SVIH NAS I DELEGIRAO OBAVEZE UPRAVI DOMA ZDRAVLJA

Prilikom današnjeg uručenja vozila hitne pomoći JU “Dom zdravlja” Visoko, gradonačelnik Ganić je obišao ustanovu te razgovarao sa zaposlenicima Higijensko-epidemiološke službe, Službe hitne medicinske pomoći, Covid ambulante, Radiološke službe i Službe laboratorijske dijagnostike.

Cijeneći primjedbe građana na organizaciju rada JU “Dom zdravlja” Visoko gradonačelnik je održao radni sastanak na kojem je upravi Doma zdravlja delegirao sljedeće obaveze:

  • Napraviti Centralni pozivni centar unutar ustanove gdje će građanima biti dostupne 3 telefonske linije koje će opsluživati tri medicinska tehničara i koje će raditi isto radno vrijeme kao i Covid ambulante. Javljanje na telefonske pozive je OBAVEZNO;
  • Proširiti kapacitete Covid ambulante u Moštru (povećati prostor i broj timova);
  • Povećati broj timova koji će opsluživati Covid pacijente u centralnoj zgradi;
  • Obezbijediti dodatni prostor za zbrinjavanje Covid pacijenata radi smanjenja vremena čekanja, boravka pacijenata vani na hladnom vremenu i stvaranja gužvi prilikom čekanja, (npr. cijelu staru zgradu staviti u službu za zbrinjavanje Covid pacijenata, a porodičnu medicinu premjestiti u novu zgradu);
  • Promijeniti lokaciju trijažnog punkta i time promijeniti put ulaska pacijenata kroz trijažni punkt Doma zdravlja kako bi se smanjile gužve i olakšao pristup bolesnim (pronaći rješenje da nema stepeništa i da se ne nalazi neposredno uz ulicu. U ovu svrhu Domu zdravlja je na raspolaganje stavljen kontejner za trijažni punkt koji bi trebao biti iskorišten da se građanima što više olakša pristup);
  • U saradnji sa PS Visoko organizovati put pacijenata koji dolaze na testiranje vozilom na način da ne dođe do zakrčenja u ulici Branilaca.

Pored navedenog Gradska uprava Visoko će zadužiti JKP “Gradska groblja” Visoko, u čijoj nadležnosti  je parking u blizini Doma zdravlja Visoko, da u saradnji sa PS Visoko osigura da navedeni parking koriste samo korisnici usluga Doma zdravlja Visoko.