Gradonačelnik upriličio ispraćaj XI generacije pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa – volontera

Danas je u maloj sali gradske uprave upriličen ispraćaj XI generacije prpravnika bez zasnivanja radnog odnosa – volontera. Stručno osposobljacanje od godinu dana krunisano je dodjelom uvjerenja o uspješnom osposobljavanju za samostalan rad za deset pripravnika ove generacije.

Do sada je ispraćeno 167 pripravnika koji su stekli prvo radno iskustvo u gradskoj upravi, kao i javnim ustanovama i javnim preduzećima na području Grada Visoko. Gradska uprava će u narednom periodu nastaviti dosadašnju praksu i pružati mogućnost mladima za sticanje potrebnog iskustva i osposobljavanje za samostalan i uspješan rad na tržištu rada.

Press Grada Visoko