JAVNI POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2021.GODINU I NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2021.GODINU

Građanima grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, Mjesnim zajednicama, Udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi, da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti oglašava i upućuje javni poziv za:


JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2021. GODINU I NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2021. GODINU


Gradsko vijeće Visoko je na 3 sjednici, održanoj 29.01.2021.godine usvojilo Nacrt Budžeta garada Visoko za 2021.godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2021. godinu, te iste uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.


Uvid u Nacrt Budžeta grada Visoko za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2021. godinu moguće je izvršiti na web stranici grada Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupni su i u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti.


Primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđene Nacrte možete dostaviti Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti najkasnije do 15.02.2021 . godine.

Nacrt budzeta Grada Visoko za 2021

Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2021. godinu