JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u saradnji sa Gradom Visoko i Zavičajnim muzejom obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Drugi april je rezolucijom Ujedinjenih naroda iz 2007. godine određen kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu uz cilj da se širom svijeta podiže svijest o autizmu.

Autizam je vrlo složen biološki poremećaj mozga, a glavne karakteristike su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja.

Cilj obilježavanja 2. aprila je povećati vidljivost ove populacije, prebaciti fokus sa “svjesnosti” na “prihvatanje” te promicati dalje uključivanje u društvo.

Ideja je da povećamo svijest naših sugrađana, što ćemo učiniti na način da u petak navečer muzej u Visokom obojimo u plavu boju.

Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Visoko