Obavještenje za građane

Usljed naglog topljenja snijega i padavina u proteklom periodu, došlo je do povećanja vodostaja rijeka Bosne i Fojnice (Prema zadnjim informacijama Agencije za slivove rijeke Save, vodostaj rijeke Bosne u Visokom izmjeren jutros u 08:00 sati, iznosio je 178 cm sa trendom opadanja, dok je vodostaj rijeke Fojnice izmjeren u isto vrijeme iznosio 72,20 cm sa trendom opadanja). Iz navedenih razloga, Služba civilne zaštite Grada Visoko obavještava građane da se ne kreću u blizini rubnih područja rijeka.

S obzirom da FHMZ BiH u narednim danima najavljuje nove padavine pozivamo na poseban oprez građane i privredne subjekte čiji se stambeni, poslovni objekti nalaze u blizini rijeka, te da prate informacije, vremensku prognozu i vodostaje rijeka kako bi blagovremeno mogli poduzeti preventivne mjere.

Služba civilne zaštite Grada Visoko vrši intenzivno praćenje vodostaja na vodotocima vodnog područja rijeka Bosne i Fojnice, a sve u cilju blagovremenog poduzimanja preventivnih mjera zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Prilog: Informacija iz Agencije za slivove rijeke Save;