Rješenje o imenovanju biračkih odbora za Opće izbore 2022.

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. i člana 2.19. stav 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 i 41/22) i člana 10. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 27/22), Gradska izborna komisija Visoko, na dvanaestoj sjednici održanoj dana 31.08.2022. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

o imenovanju biračkih odbora za

Opće izbore koji će se održati 02.10.2022.godine

Za provođenje Općih izbora koji će se održati 02.10.2022. godine, imenuju se birački odbori.

Sastave biračkih odbora kao i obrazloženje možete preuzeti na LINKU.