SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE: OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE

Usljed naglog topljenja snijega i padavina u proteklom periodu, došlo do povećanja vodostaja rijeka Bosne i Fojnice. Iz navedenih razloga, Služba civilne zaštite Grada Visoko obavještava građane da se ne kreću u blizini rubnih područja rijeka.

Služba civilne zaštite Grada Visoko vrši intenzivno praćenje vodostaja na vodotocima vodnog područja rijeka Bosne i Fojnice, a sve u cilju blagovremenog poduzimanja preventivnih mjera zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara.