U mjesecu januaru i februaru 36 % registrovanih poljoprivrednika ažuriralo podatke u RPG-u

Registrovani poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava dužni su u skladu sa zakonskim odredbama izvršiti ažuriranje podataka za 2021-u godinu.

Ažuriranje podataka su dužni izvršiti i klijenti (privredna društva, zadruge, udruženja, mjesne zajednice, koji ostvaruju poticaje po modelu ostale vrste podrški (certificiranje proizvodnje, ruralni razvoj, premije osiguranja i sl.)

Promjene, odnosno ažuriranje vrši se u periodu od 01.01. do 31.03.2021. godine, u skladu sa higijensko-epidemiološkim mjerama na sljedeći način: pozivom na brojeve telefona 032/732-516, 032/732-512 kancelarija za poljoprivredu.

Poljoprivredna gazdinstva koja u navedenom roku ne izvrše ažuriranje podataka neće moći aplicirati za novčane podrške u 2021. godini.
Poljoprivrednici koji ostvaruju premije, a žele registrovati obrt ili privredno društvo navedene promjene moraju izvršiti do 31.03.2021. godine.

Pregledom evidencije, ažuriranje podataka u mjesecu januaru i februaru je 719 registrovanih poljoprivrednika izvršilo ažuriranje odnosno 36% od ukupnog broja upisanih u RPG.