JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA VISOKO 2023-2027

JAVNI POZIV

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, samostalnim preduzetnicima, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU O

Nacrtu Strategije razvoja Grada Visoko za period od 2023 – 2027 godina

Zaključkom Gradskog vijeća Visoko broj: 02/1-02-43/24 od 29.02.2024. godine, usvojen je Nacrt Strategije razvoja Grada Visoko za period od 2023 – 2027 godina i otvorena je javna rasprava u trajanju od 30 dana.
Uvid u tekst Nacrta Strategije razvoja Grada Visoko za period od 2023 – 2027 godinu moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba a dostupan je i u Službi za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj .

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na nacrt Strategije razvoja Grada Visoko mogu se dostaviti na email : e-salter@visoko.gov.ba ili na Šalter Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj.

 

PRILOG:
1. Strategija razvoja Grada Visoko
za period od 2023 – 2027 godina

PO OVLAŠTENJU
POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Koljenović Suada

 

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VISOKO 2023-2027