Obavezna preventivna proljetna deratizacija

Obavještavamo građane grada Visoko da će se u periodu od 09.05.2022.godine do 13.05.2022.godine provesti obavezna preventivna PROLJETNA sistematska deratizacija za objekte i javne površine iz nadležnosti Grada Visoko, a u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona, broj 11-33-6289-1/22 od 19.04.2022.godine. Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom na području grada u skladu sa Naredbom će biti obuhvacene javne zelene površine, registrovane deponije smeća, zgrada gradske uprave sa pripadajućim ispostavama i vanjskim površinama, sve javne ustanove u nadležnosti grada.
Deratizacija će se izvoditi sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće skupine otrova visokog učinka.

Obaveznu preventivnu proljetnu sistematsku deratizaciju će za Grad Visoko izvršiti Institut za zadravlje i sigurnost hrane Zenica.