Obavijest obrtnicima i licima koja obavljaju srodne djelatnosti

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti sa poslovnim sjedištem na području Grada Visoko, a kojima je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti prije  01.10.2021. godine, da su u skladu sa članom 82. Stav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21) dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona.

Obrtnici koji u toku poslovanja (proširenje obima poslovanja, promjena sjedišta registrovane djelatnosti,  vanjskotrgovinsko poslovanje i sl.) potrebno je da naznače  na zahtjevu kako bi se iste  navele u novom odobrenju za rad obrtničke djelatnosti.

Nadležni organ će i  nakon isteka roka koji je zakonom ostavljen za usklađivanje poslovanja, uvažiti podnesene zahtjeve obrtnika i izvršiti potrebno usklađivanje poslovanja.

Zahtjev za usklađivanje poslovanja potrebno je podnijeti Službi za privredu, finansije, poslovne prostore i ekonomski razvoj putem protokola Službe za privredu.

Obrazac zahtjeva za usklađivanje može se preuzeti na info pultu Gradske uprave Visoko ili elektronskim putem na linku:

Napomena: Podnosioci zahtjeva su obavezni priložiti ovjerenu kopiju  rješenja kojim je odobreno obavljanje djelatnosti.