Novosti Archives - Page 44 of 78 - Grad Visoko

Zbog obilnih padavina i mogućeg prodiranja površinskih voda u kaptaže ili rezervoare lokalnih vodovoda može doći do zagađenja vode.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o usvajanju Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju.